contact vestigingen inloggen

Inkomen voor nu en later

Iedereen heeft in meer of mindere mate doelstellingen voor de toekomst. Maar zekerheden vanuit het verleden bestaan niet meer. Daarom is het hebben van een financieel plan van belang. Maar hoe maakt u dit?

Maak een planning

Het is verstandig om een totaalplanning te maken. Daarmee wordt duidelijk wat de inkomens- en vermogenspositie is op korte en lange termijn. Alle inkomensbestanddelen moeten doorgerekend worden naar netto besteedbare euro's. Houd daarbij ook rekening met een aantal scenario's van u of uw eventuele partner. Scenario’s zijn bijvoorbeeld: het besteedbaar inkomen na arbeidsongeschiktheid, het besteedbaar inkomen na overlijden en het besteedbaar inkomen na pensionering.

Onderhoud deze planning

De gehanteerde uitgangspunten en inzichten kunnen in de toekomst veranderen. Hetzelfde geldt voor de fiscale wet- en regelgeving. Dit alles maakt het plannen een dynamisch proces. Door de veelheid van financiële oplossingen en producten wordt het steeds lastiger te bepalen of u goed op koers ligt. Het is dus verstandig om periodiek te toetsen of er aanpassingen gedaan moeten worden om uw doelstellingen te realiseren.

Gecertificeerd Financieel Planner CFP®

De meeste mensen kunnen dit niet zelf. Daarom vinden wij dat een goed advies over uw financiële planning onontbeerlijk is. Wij hebben een gecertificeerd financieel planner in dienst die u hierover kan adviseren.

Met de vergelijkingskaart weet u wat u gemiddeld aan kosten kunt verwachten. Download op deze pagina de vergelijkingskaarten.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024