contact vestigingen inloggen

Welkom bij Kruit Assurantiën

Kruit Assurantiën verzekert al sinds 1876 risico´s voor particulieren en bedrijven, volgt alle ontwikkelingen op dit terrein en streeft naar een goede service voor haar relaties. Als onderdeel van de Thoma Groep, bestaat onze organisatie uit een team van goed opgeleide, ervaren mensen, die borg staan voor een passend en onafhankelijk advies, met als doelstelling "Uw verzekeringspakket op zo gunstig mogelijke wijze onder te brengen bij één van de verzekeringsmaatschappijen waarmee Kruit zaken doet."

Actualiteiten

Selecteer de verzekering die bij u past

Ongevallen

verzekering
meer info

Reis- en annulerings

verzekering
meer info

Uitvaart

verzekering
meer info

Woonhuis

verzekering
meer info
alle verzekeringen
Hoe tevreden zijn onze relaties?Jaarlijks houden wij onder 2.000 van onze relaties een tevredenheidsonderzoek.
Algemeen
9,0
Advies
9,1
Schadeafhandeling
9,2
Administratie
8,8

Adviseur aan het woord

  • Pensioen heeft nog nooit zoveel aandacht gehad als de laatste jaren. Dekkingsgraden, niet indexeren en pensioenverlaging komen regelmatig in het nieuws.De afgelopen jaren is ook veel gewijzigd in de pensioenregelingen. Regels zijn veranderd en de mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn beperkt.De opmerkingen die zijn gemaakt in de recent gevoerde pensioendialoog beloven nog veel meer verandering: verdere beperking van pensioenopbouw, zowel voor de DGA als voor de werknemer; verhoging van de AOW-leeftijd; individualisering van aanspraken met minder solidariteit. Dit wordt dan nog aangevuld met het neerleggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen situatie bij het individu; pensioen voor ZZP-er/zelfstandige.
  • Een calamiteit treft je organisatie. Dit wijkt af van de gebruikelijke dagelijkse routine. Hoe ga je daar slim mee om? Iedereen krijgt er wel eens mee te maken in zijn privéleven. Ook bedrijven ontsnappen er niet aan. Onze ervaring leert dat weinig organisaties een plan hebben hoe te handelen, zowel direct na de vervelende gebeurtenis met behulp van calamiteitenplan als op langere termijn met behulp van continuïteitsplan.In 2008 is de TU Delft getroffen door een grote brand. Binnen een week was er weer onderwijs mogelijk doordat een goed calamiteiten- en continuïteitsplan beschikbaar was, wat goed opgevolgd is. Het heeft dus zin om een plan te maken. Heb je als organisatie geen plan, begin dan nu.
  • Met de Bedrijfsregeling Brandregres kunnen verzekeraars de volledige brandschade verhalen op ondernemingen.Sinds 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) gewijzigd. Het BBr geeft verzekeraars het recht om een uitbetaalde brandschade op de veroorzaker te verhalen. De verzekeraars die de huidige regeling ondertekend hebben, beperken het maximum te verhalen bedrag tot een maximum van 500.000 euro binnen de zakelijk markt. Met het nieuwe BBr komt dit maximum te vervallen en is er dus een ongelimiteerde aansprakelijkheid. Dit betekent dat het verhalen van de brandschade op bedrijven onbeperkt is.
© Thoma Groep 2024