contact vestigingen inloggen

Welkom bij Kruit AssurantiŽn

Kruit AssurantiŽn verzekert al sinds 1876 risicoīs voor particulieren en bedrijven, volgt alle ontwikkelingen op dit terrein en streeft naar een goede service voor haar relaties. Onze organisatie bestaat uit een team van goed opgeleide, ervaren mensen, die borg staan voor een passend en onafhankelijk advies, met als doelstelling "Uw verzekeringspakket op zo gunstig mogelijke wijze onder te brengen bij een van de verzekeringsmaatschappijen waarmee Kruit zaken doet."

Actualiteiten

Selecteer de verzekering die bij u past

Rechtsbijstand

verzekering
meer info

Motor

verzekering
meer info

Reis- en annulerings

verzekering
meer info

Aansprakelijkheids

verzekering
meer info
alle verzekeringen
Hoe tevreden zijn onze relaties?Jaarlijks houden wij onder 1.500 van onze relaties een tevredenheidsonderzoek.
Algemeen
8,8
Advies
9,1
Schadeafhandeling
8,8
Administratie
8,6

Adviseur aan het woord

  • Pensioen heeft nog nooit zoveel aandacht gehad als de laatste jaren. Dekkingsgraden, niet indexeren en pensioenverlaging komen regelmatig in het nieuws.De afgelopen jaren is ook veel gewijzigd in de pensioenregelingen. Regels zijn veranderd en de mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn beperkt.De opmerkingen die zijn gemaakt in de recent gevoerde pensioendialoog beloven nog veel meer verandering: verdere beperking van pensioenopbouw, zowel voor de DGA als voor de werknemer; verhoging van de AOW-leeftijd; individualisering van aanspraken met minder solidariteit. Dit wordt dan nog aangevuld met het neerleggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen situatie bij het individu; pensioen voor ZZP-er/zelfstandige.
  • Een calamiteit treft je organisatie.†Dit wijkt af van de gebruikelijke dagelijkse routine. Hoe ga je daar slim mee om?†Iedereen krijgt er wel eens mee te maken in zijn privťleven. Ook bedrijven ontsnappen er niet aan. Onze ervaring leert dat weinig organisaties een plan hebben hoe te handelen, zowel direct na de vervelende gebeurtenis met behulp van calamiteitenplan als op langere termijn met behulp van continuÔteitsplan.In 2008 is de TU Delft getroffen door een grote brand. Binnen een week was er weer onderwijs mogelijk doordat een goed calamiteiten- en continuÔteitsplan beschikbaar was, wat goed opgevolgd is. Het heeft dus zin om een plan te maken. Heb je als organisatie geen plan, begin dan nu.
  • Een (onder)aannemer heeft te maken met een groot aantal risico’s. Tijdens het aanbesteden en uitvoeren van een werk krijgt hij met veel zaken te maken waar hij rekening mee moet houden.Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, is er bijvoorbeeld een grote kans op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast kan de schade worden veroorzaakt door fouten van de bouwende partijen zelf - waaronder ontwerp- of constructiefouten - door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken.
© Thoma Groep 2018