contact vestigingen inloggen

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan de spullen in uw huis.

Wat is er verzekerd?

Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, lekkage, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt niet vergoed. Naast de schade aan spullen zijn ook andere kosten gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. U bent niet verzekerd bij schade door ‘catastrofes’, zoals een overstroming.

Cyberservice

Binnen het PrivéPakket is standaard de dekking cyberservice opgenomen in de inboedelverzekering. Bekijk het filmpje hieronder voor uitleg waarom deze dekking er is. Heeft uw inboedelverzekering deze dekking niet? Maak er gebruik van! Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden.

Voor wie en waarom?

De inboedelverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor de kosten die worden gemaakt bij schade aan de inboedel in hun eigen woning of huurwoning.

De premie en de voorwaarden kunnen flink verschillen. Dat heeft onder meer te maken met de stad waarin u woont en de voorzorgsmaatregelen die u neemt. Zorgt u voor een goed slot op de deur, dan kunt u premiekorting krijgen. Maar woont u op kamers, dan is de premie mogelijk hoger. U heeft dan namelijk een grotere kans op diefstal.

Goed om te weten

  • De belangrijkste verschillen tussen dekkingen zitten in kostbare spullen zoals juwelen, schilderijen en elektronica. Alle verzekeraars vergoeden deze zaken tot een maximum bedrag. Dat verschilt per geval.
  • De meeste verzekeraars hebben regionale tarieven. De grote steden zijn het duurst.
  • Als u voorzorgsmaatregelen neemt, kunt u vaak korting krijgen. Denk aan een rookmelder of het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Sommige verzekeraars bieden zelfs een veiligheidscheck aan.
  • Zorg ervoor dat het bedrag waarvoor u uw spullen verzekert even hoog is als de waarde van die spullen als u ze nieuw zou moeten kopen. Wat die ‘nieuwwaarde’ is kunt u berekenen met een inboedelwaardemeter. Die kunt u van veel verzekeraars krijgen. Als u de inboedelwaardemeter gebruikt, krijgt u vaak een garantie tegen onderverzekering.
  • Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren. Voor het verzekeren van bijzondere zaken kunt u terecht bij een speciale verzekeraar de Vereende.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Wilt u weten of dit product geschikt is voor u? Bekijk dan hier de doelgroepomschrijving.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024