contact vestigingen inloggen

Verhalen van brandschades

Met de Bedrijfsregeling Brandregres kunnen verzekeraars de volledige brandschade verhalen op ondernemingen.

Sinds 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) gewijzigd. Het BBr geeft verzekeraars het recht om een uitbetaalde brandschade op de veroorzaker te verhalen. De verzekeraars die de huidige regeling ondertekend hebben, beperken het maximum te verhalen bedrag tot een maximum van 500.000 euro binnen de zakelijk markt. Met het nieuwe BBr komt dit maximum te vervallen en is er dus een ongelimiteerde aansprakelijkheid. Dit betekent dat het verhalen van de brandschade op bedrijven onbeperkt is.

Over de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 35 branden geweest waarbij de schade boven de 1 miljoen euro lag. De gemiddelde schade van deze branden bedroeg 3,3 miljoen euro. Lennart Boom, geeft aan: “Op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is vaak een verzekerd bedrag van 500.000 euro voor brandregres opgenomen. Er is dus al een groot aantal voorbeelden waarbij dit bedrag niet meer afdoende is.”
Enkele situaties waar het grote gevolgen voor k hebben zijn bijvoorbeeld brand in het eigen pand die kan leiden tot brandschade in naburige panden. Of werkzaamheden bij derden die kunnen leiden tot brand in de panden van die derden. “Met name bedrijven die zich met brandgevaarlijke werkzaamheden bezighouden lopen extra risico. Denk hierbij aan loodgieters, elektromonteurs, schilders en aannemers.” aldus Boom. Een klein voorbeeld: een schildersbedrijf is met een verfbrander kozijnen aan het kaal maken van een kantoorgebouw. De herbouwwaarde van dit pand is 3 miljoen euro. Mocht er brand uitbreken door schuld van één van de medewerkers dan kan de verzekeraar de volledige schade verhalen op het schildersbedrijf.

Het is als ondernemer goed om hierover met uw adviseur in gesprek te gaan. Werkt een ondernemer veel op locatie dan kan hij hier ook afspraken over maken met de opdrachtgevers. “Want de afschaffing van deze limiet betekent niet automatisch dat een ondernemer de totale schade moet vergoeden. Zo kan een ondernemer zijn aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade bij het aangaan van een overeenkomst contractueel uitsluiten of beperken.” aldus Boom. “Daarnaast kan de ondernemer proberen om zijn aansprakelijkheid te beperken door in de algemene voorwaarden te bedingen dat de maximale schadeplicht beperkt blijft tot de verzekerde som op de aansprakelijkheidsverzekering.” Een opdrachtgever daarentegen moet uitkijken dat deze afspraken niet indruisen met de voorwaarden van de brandverzekering.

Samen met een adviseur kan bekeken worden hoe dit verzekeringstechnisch goed is in te vullen. Op dit moment onderzoeken de verzekeraars hoe ze aan deze problematiek invulling willen gaan geven. Door deze ontwikkeling en doordat deze regeling voor veel ondernemers verstrekkende gevolgen kan hebben, zijn er een aantal partijen in de verzekeringsmarkt die uitstel vragen voor de invoering van deze regeling. Of dit gaat lukken is maar zeer de vraag.

Tot slot geeft Boom aan: “Uiteraard kunnen wij u helpen bij het beoordelen van het risico dat in uw situatie van toepassing is en hierin advies op maat geven.”

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024