contact vestigingen inloggen

Klaar met pensioen!

Pensioen heeft nog nooit zoveel aandacht gehad als de laatste jaren. Dekkingsgraden, niet indexeren en pensioenverlaging komen regelmatig in het nieuws.

De afgelopen jaren is ook veel gewijzigd in de pensioenregelingen. Regels zijn veranderd en de mogelijkheden voor pensioenopbouw zijn beperkt.

De opmerkingen die zijn gemaakt in de recent gevoerde pensioendialoog beloven nog veel meer verandering: 
  • verdere beperking van pensioenopbouw, zowel voor de DGA als voor de werknemer; 
  • verhoging van de AOW-leeftijd; 
  • individualisering van aanspraken met minder solidariteit. Dit wordt dan nog aangevuld met het neerleggen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen situatie bij het individu; 
  • pensioen voor ZZP-er/zelfstandige.

Ondernemers met pensioenopbouw in eigen beheer worden geconfronteerd met grote wijzigingen. Zij hebben te maken met de vervelende gevolgen van de keuze voor fiscaal gedreven opbouw voor hun oudedagsvoorziening uit het verleden. Hanneke , pensioenadviseur geeft aan: “De aanspraken moeten nu anders worden gewaardeerd. Wij zien dat pensioen in eigen beheer enorm aan populariteit inboet.”
Ben je als onderneming niet verplicht aangesloten bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds dan heb je te maken gehad met fiscale wijzigingen en aanpassingen, waar je zelf een oplossing voor moet vinden. Je kunt dit zelf doen, of een pensioenadviseur inschakelen. 

“Wij kunnen ons voorstellen dat u klaar bent met pensioen, maar niet voor uw pensioen.”  

Het is van belang terug te gaan naar waar het om gaat: zorgen voor voldoende inkomen wanneer je niet meer kunt of wilt werken. En zorgen voor voldoende inkomen voor je nabestaanden, bij vroegtijdig overlijden. Houd deze 2 uitgangspunten in het achterhoofd.

De persoonlijke situatie van de DGA en werknemer moet centraal staan en niet alleen pensioen. Het draait immers om de inkomsten, het vermogen en de uitgaven. “Door deze componenten helder in beeld te brengen, verkrijg je inzicht in je situatie. Daarna kun je gaan bijsturen als dat nodig is. Bijsturen om een degelijk oudedags- en nabestaandenbouwwerk te maken kan met diverse bouwstenen, zoals een eigen woning, spaargeld, beleggen, pensioen, banksparen/lijfrente en overlijdensrisicoverzekeringen.” aldus Henneke Vermeulen. “Het is een puzzel waarbij pensioen een steeds kleiner onderdeel wordt.”, vult Vermeulen aan.

Hoe waardevol is het om uzelf of uw werknemers te laten adviseren over de persoonlijke situatie en niet alleen over de pensioenregeling? Naar onze mening en ervaring is dit waardevol. Dit geeft inzicht en zekerheden. Organiseer een bijeenkomst met uw medewerkers of een inloopspreekuur. Zij zullen het zeker waarderen.

Wij hebben diverse specialisten in huis die de ondernemer, de onderneming of de medewerker hierin kunnen begeleiden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2023